Darlleniadau a digwyddiadau / Readings and events

 

Os hoffech chi drefnu cyflwyniad neu ddarlleniad, cysylltwch â fi ar: rhiannon@rhiannonlewis.co.uk neu 07813 859111

If you would like to arrange a presentation or a reading, then please feel free to contact me on:

rhiannon@rhiannonlewis.co.uk or 07813 859111

Yn lansiad y Fenni, Nadolig 2017. At the Abergavenny launch, Christmas 2017.  Conseulo Rivera-Fuentes yn cyflwyno'r llyfr,  My Beautiful Imperial . Consuelo-Rivera Fuentes introducing  My Beautiful Imperial .

Yn lansiad y Fenni, Nadolig 2017. At the Abergavenny launch, Christmas 2017.

Conseulo Rivera-Fuentes yn cyflwyno'r llyfr, My Beautiful Imperial. Consuelo-Rivera Fuentes introducing My Beautiful Imperial.

Mai/May 2020

Cymdeithas Cymmrodorion Y Fenni. Manylion i ddilyn/details to follow.

Chwefror/february 2020

Swansea University. Discussion of My Beautiful Imperial and Mi Querido Imperial. Manylion i ddilyn/details to follow.

Hydref/October 2019

2pm Sunday, 6 October 2018. Crickhowell Literature Festival. Rhiannon Lewis and Gwen Davies, Dystopias of Wales.

GORFFENNAF/JULY 2019

10 - 4pm, 26 July. Book signing at WH Smith, Cardigan. Signing copies of My Beautiful Imperial.

Mai/May 2019

7pm, 16 May. Launch of Mi Querido Imperial at the Embassy of Chile, London.

Ebrill/April 2019

7pm, 18 April. Grosvenor Hotel, Cardigan. Life on board a sailing ship during the 1800’s. Part of the Albion Celebrations.

hydref/october 2018

7.30pm Nos Sadwrn, 6 Hydref 2018. Cymdeithas Ceredigion. Trafod hanes cefndirol My Beautiful Imperial. Caffi’r Emlyn, Tanygroes, Ceredigion. Mynediad £2 neu aelodaeth am flwyddyn £5 - bargen! (Gweler tudalen Newyddion)

7.30pm Saturday evening, 6 October 2018. Ceredigion Society. Discussing the background history to My Beautiful Imperial. Emlyn Café, Tan-y-Groes, Ceredigion. Entry £2 or a year’s membership £5 - a bargain! (See the News page)

Medi / september 2018

7.30pm Nos Lun, 17 Medi 2018. Clwb Hanes y Ferwig. Trafod hanes cefndirol My Beautiful Imperial.

7.30pm Monday evening, 17 September 2018. Ferwig History Club. Discussing the background history to My Beautiful Imperial.  

Mehefin / June 2018

10.30am Dydd Mawrth, 26 Mehefin. Trafod My Beautiful Imperial yn llyfrgell y Fenni. Myndediad am ddim a cyfle i ennill copi o'r llyfr.

10.30am Tuesday, 26 June. Discussing My Beautiful Imperial at Abergavenny Library. Free event and a chance to win a copy of the book.

 

Mawrth / March 2018

11-1pm Dydd Sadwrn, 31 Mawrth 2018. Arwyddo copïau o My Beautiful Imperial yn siop Awen Teifi, Stryd Fawr, Aberteifi.

11-1pm Saturday, 31 March 2018. Signing copies of My Beautiful Imperial in Awen Teifi, a Welsh independent book shop, High Street, Cardigan