Darlleniadau a digwyddiadau / Readings and events

 

Os hoffech chi drefnu cyflwyniad neu ddarlleniad, cysylltwch â fi ar: rhiannon@rhiannonlewis.co.uk neu 07813 859111

If you would like to arrange a presentation or a reading, then please feel free to contact me on:

rhiannon@rhiannonlewis.co.uk or 07813 859111

Yn lansiad y Fenni, Nadolig 2017. At the Abergavenny launch, Christmas 2017.  Conseulo Rivera-Fuentes yn cyflwyno'r llyfr,  My Beautiful Imperial . Consuelo-Rivera Fuentes introducing  My Beautiful Imperial .

Yn lansiad y Fenni, Nadolig 2017. At the Abergavenny launch, Christmas 2017.

Conseulo Rivera-Fuentes yn cyflwyno'r llyfr, My Beautiful Imperial. Consuelo-Rivera Fuentes introducing My Beautiful Imperial.

 

hydref/october 2018

7.30pm Nos Sadwrn, 6 Hydref 2018. Cymdeithas Ceredigion. Trafod hanes cefndirol My Beautiful Imperial. Caffi’r Emlyn, Tanygroes, Ceredigion. Mynediad £2 neu aelodaeth am flwyddyn £5 - bargen! (Gweler tudalen Newyddion)

7.30pm Saturday evening, 6 October 2018. Ceredigion Society. Discussing the background history to My Beautiful Imperial. Emlyn Café, Tan-y-Groes, Ceredigion. Entry £2 or a year’s membership £5 - a bargain! (See the News page)

Medi / september 2018

7.30pm Nos Lun, 17 Medi 2018. Clwb Hanes y Ferwig. Trafod hanes cefndirol My Beautiful Imperial.

7.30pm Monday evening, 17 September 2018. Ferwig History Club. Discussing the background history to My Beautiful Imperial.  

Mehefin / June 2018

10.30am Dydd Mawrth, 26 Mehefin. Trafod My Beautiful Imperial yn llyfrgell y Fenni. Myndediad am ddim a cyfle i ennill copi o'r llyfr.

10.30am Tuesday, 26 June. Discussing My Beautiful Imperial at Abergavenny Library. Free event and a chance to win a copy of the book.

 

Mawrth / March 2018

11-1pm Dydd Sadwrn, 31 Mawrth 2018. Arwyddo copïau o My Beautiful Imperial yn siop Awen Teifi, Stryd Fawr, Aberteifi.

11-1pm Saturday, 31 March 2018. Signing copies of My Beautiful Imperial in Awen Teifi, a Welsh independent book shop, High Street, Cardigan