Ymchwil/Research

Mae bron 20 mlynedd o ymchwil y tu ôl i'r nofel, My Beautiful Imperial. Byddaf yn ychwanegu mwy o wybodaeth wrth fynd ymlaen.

There is nearly 20 years research behind the novel, My Beautiful Imperial. I will be adding more information as time goes on.

 

Davy & william

Dyma luniau o David Jefferson Davies a William Keen Whiteway o'r cylchgrawn Graphic ym Mehefin, 1891. Roedd y cylchgrawn poblogaidd hwn yn sôn am y rhyfel cartref yn Chile, a sut oedd llong Davy, yr Imperial, wedi llwyddo i dorri trwy'r blocêd.

These pictures of David Jefferson Davies and William Keen Whiteway were featured in the Graphic magazine of June, 1891. This popular magazine discussed the events of the civil war in Chile, and how Davy's ship, the Imperial, had successfully broken through the blockade.

David Davies portrait.jpg

David 'Jefferson' Davies, Davy yn My Beautiful Imperial.

 

Davies Whiteway Imperial portrait from the Graphic.jpg

Dyma fel yr ymddangosodd yr adroddiad yn y Graphic yn Mehefin 1891. Yn wyrthiol, llwyddais i gael gafael ar copi gwreiddiol ar e-bay!

This is how the article appeared in the Graphic of June 1891. Miraculously, I managed to buy a copy of the page from e-bay!

David Jeff Davies album_0023_NEW.jpg

Un o longau Davy, mae'n debyg. Mae'r llong yn anhysbys ar hyn o bryd ond efallai mai'r Imperial sydd yn y pellter?

Probably, one of Davy's ships. Her identity is unknown at the moment but perhaps the ship in the distance is the Imperial?

 
Wedi ei ysgrifennu ar gefn un o'r lluniau. Written on the back of one of the photographs.  'This is a token of remembrance to my dear friend Davies, as a token of friendship and love. His friend, Maria.'  Cyfieithiad/translation: Consuelo Rivera-Fuentes

Wedi ei ysgrifennu ar gefn un o'r lluniau.

Written on the back of one of the photographs.

'This is a token of remembrance to my dear friend Davies, as a token of friendship and love. His friend, Maria.'

Cyfieithiad/translation: Consuelo Rivera-Fuentes

Tudalennau o'r albwm. Mae nifer o'r lluniau wedi eu cymryd yn Valparaiso. Pages from the album. A number of the photographs have been taken in Valparaiso.

Tudalennau o'r albwm. Mae nifer o'r lluniau wedi eu cymryd yn Valparaiso.

Pages from the album. A number of the photographs have been taken in Valparaiso.

Llofnod Davy ar yr albwm. Davy's signature on the album.

Llofnod Davy ar yr albwm. Davy's signature on the album.

Gyda bedd David Jefferson Davies ym mynwent Capel Blaenwaun, Llandudoch, ger Aberteifi (neu Llandoch fel ydyn ni'n dweud yn Aberteifi!) With the gravestone of David Jefferson Davies at the graveyard in Blaenwaun Chapel, St Dogmaels, near Cardigan. St Dogmaels is referred to in Welsh as Llandudoch (on paper) but the locals always refer to it in Welsh as Llandoch.

Gyda bedd David Jefferson Davies ym mynwent Capel Blaenwaun, Llandudoch, ger Aberteifi (neu Llandoch fel ydyn ni'n dweud yn Aberteifi!)

With the gravestone of David Jefferson Davies at the graveyard in Blaenwaun Chapel, St Dogmaels, near Cardigan. St Dogmaels is referred to in Welsh as Llandudoch (on paper) but the locals always refer to it in Welsh as Llandoch.

Capel Blaenwaun, Llandudoch, ger Aberteifi. Blaenwaun Chapel, St Dogmaels, near Cardigan.

Capel Blaenwaun, Llandudoch, ger Aberteifi.

Blaenwaun Chapel, St Dogmaels, near Cardigan.

Roedd pobl yn byw yn Tanerdy tan yn gymharol ddiweddar, ond erbyn hyn mae'n adfeilio'n gyflym. Tasen i'n ennill y loteri, bydden i'n ei brynu a'i agor fel amgueddfa hanes morwrol Ceredigion. Gall bawb freuddwydio!  People lived in Tanerdy until relatively recently, but by now it is quickly falling into disrepair. If I won the lottery, I would buy it and open it as a museum for the seafaring history of Ceredigion. Everyone can dream!

Roedd pobl yn byw yn Tanerdy tan yn gymharol ddiweddar, ond erbyn hyn mae'n adfeilio'n gyflym. Tasen i'n ennill y loteri, bydden i'n ei brynu a'i agor fel amgueddfa hanes morwrol Ceredigion. Gall bawb freuddwydio!

People lived in Tanerdy until relatively recently, but by now it is quickly falling into disrepair. If I won the lottery, I would buy it and open it as a museum for the seafaring history of Ceredigion. Everyone can dream!

I ddilyn...

Mwy i ddod...

William Keen Whiteway, a anwyd yn Valparaiso. Roedd ei deulu o Lerpwl. William Keen Whiteway's family was from Liverpool but he was born in Valparaiso.

William Keen Whiteway, a anwyd yn Valparaiso. Roedd ei deulu o Lerpwl.

William Keen Whiteway's family was from Liverpool but he was born in Valparaiso.

David Jeff Davies album_0033_0001.jpg

Mae lluniau nifer o ferched prydferth yng nghasgliad ffotograffiau Davy. Mae'r llun hwn yn arbennig, rwy'n credu. I raddau, roedd ei golwg yn ysbrydoliaeth ar gyfer cymeriad Estella. Ond does dim enw ar y llun. Pwy oedd hi, ysgwn i?

There are photographs of many beautiful women in Davy's photograph collection. This one is special, I think. Her gaze inspired Estella's character to some extent. But there is no name on the photograph. Who was she, I wonder?

 

Llun o William Keen Whiteway a David Davies. Does dim dyddiad. Ond mae'r llun wedi ei gymryd yn Lima, Perw. Ar ôl diwedd y rhyfel yn Chile, efallai? A photograph of William Keen Whiteway and David Davies. There is no date. But the picture has been taken in Lima, Peru. After the end of the war in Chile, perhaps?

Llun o William Keen Whiteway a David Davies. Does dim dyddiad. Ond mae'r llun wedi ei gymryd yn Lima, Perw. Ar ôl diwedd y rhyfel yn Chile, efallai?

A photograph of William Keen Whiteway and David Davies. There is no date. But the picture has been taken in Lima, Peru. After the end of the war in Chile, perhaps?

Yr albwm. O na drueni na fydden i'n gallu gweld y storïau tu ôl y lluniau i gyd. Er ei fod yn hen, mae ymyl y tudalennau aur yn dal yn loyw! The album. I wish we could see all the stories behind the photographs. Although it is old, the gold edging on the pages still glows!

Yr albwm. O na drueni na fydden i'n gallu gweld y storïau tu ôl y lluniau i gyd. Er ei fod yn hen, mae ymyl y tudalennau aur yn dal yn loyw!

The album. I wish we could see all the stories behind the photographs. Although it is old, the gold edging on the pages still glows!

Tudalennau addurniedig yr albwm. The decorated pages of the album.

Tudalennau addurniedig yr albwm.

The decorated pages of the album.

Fy mrawd, Gareth Davies, yn sefyll ar bwys y bedd. Ni yw'r bobl gyntaf i osod blodau ar ei fedd ers blynyddoedd maith rwy'n credu. My brother, Gareth Davies, by the graveside. I suspect we are the first people to lay flowers on his grave for a very long time.

Fy mrawd, Gareth Davies, yn sefyll ar bwys y bedd. Ni yw'r bobl gyntaf i osod blodau ar ei fedd ers blynyddoedd maith rwy'n credu.

My brother, Gareth Davies, by the graveside. I suspect we are the first people to lay flowers on his grave for a very long time.

In
Loving Memory of
Capt. Dd. Jeff Davies
son of the late Capt. Roger Davies
and Eleanor his wife,
Died at Tanerdy Cottage, Llangoedmore
April 12 1914, Aged 65 years.
He served over 30 years in command of
Chilian steamers trading on the West Coast
of South America
[original spellings]
Blaenwaun 2.jpg
Pan oedd David Davies yn byw yn Tanerdy, mae'n debyg mai rhes o dri bwthyn oedd yma. Mae rhai planhigion pert o flaen yr adfail sy'n awgrymu dyddiau gwell. When David Davies lived at Tanerdy, it seems that the building would have been a row of three cottages. There are some pretty plants in front of the ruin which suggests better days.

Pan oedd David Davies yn byw yn Tanerdy, mae'n debyg mai rhes o dri bwthyn oedd yma. Mae rhai planhigion pert o flaen yr adfail sy'n awgrymu dyddiau gwell.

When David Davies lived at Tanerdy, it seems that the building would have been a row of three cottages. There are some pretty plants in front of the ruin which suggests better days.

To follow...

More to come...