I was raised on a small farm near the West Wales coast and educated at the Universities of Wales at Aberystwyth and Cardiff. I worked as a teacher and lecturer before going on to work in public relations, marketing and communications. 

Ces fy magu ar fferm ger Aberteifi (Cardi!). Astudiais ym Mhrifysgolion Aberystwyth a Chaerdydd. Gweithias fel athro a darlithydd cyn symud ymlaen i weithio ym myd cysylltiadau cyhoeddus, marchnata a chyfathrebu. 

Delwedd adnabyddus i deuluoedd fferm - a familiar image for farming families

Delwedd adnabyddus i deuluoedd fferm - a familiar image for farming families

Rwy'n caru'r llun ma - I love this photo. Fi yn y canol, me in the middle.

Rwy'n caru'r llun ma - I love this photo. Fi yn y canol, me in the middle.

Teulu Brynllynan 2.jpeg
Chwarae ar y 'trailer'. Dim son am i-phones na chyfrifiaduron - playing on the trailer. Before the days of i-phones and computers.

Chwarae ar y 'trailer'. Dim son am i-phones na chyfrifiaduron - playing on the trailer. Before the days of i-phones and computers.

Mam a Dad ar eu diwrnod priodas - Mum and Dad on their wedding day

Mam a Dad ar eu diwrnod priodas - Mum and Dad on their wedding day