I was raised on a small farm near the West Wales coast and educated at the Universities of Wales at Aberystwyth and Cardiff. I worked as a teacher and lecturer before going on to work in public relations, marketing and communications. 

I have published articles, poems and short stories in both English and Welsh. In November 2016, my story, Gabriel's Halo, won 1st prize  in Writers' Forum magazine. In July 2017 I won the Frome Festival Short Story Competition with my story, The Jugs Stay with the Dresser. In August 2017, I secured a publisher for my historical novel about a Welshman who plays a pivotal role in the Chilean civil war of 1891. My Beautiful Imperial will be published in December 2017 by Victorina Press.  

 

 

Ces fy magu ar fferm ger Aberteifi (Cardi!). Astudiais ym Mhrifysgolion Aberystwyth a Chaerdydd. Gweithias fel athro a darlithydd cyn symud ymlaen i weithio ym myd cysylltiadau cyhoeddus, marchnata a chyfathrebu. 

Rwy' wedi cyhoeddi erthyglau, cerddi a storiau byrion yn Gymraeg ac yn Saesneg. Yn Tachwedd 2016 ennillodd fy stori, Gabriel's Halo, y wobr gyntaf yng nghylchgrawn Writers' Forum. Yn Gorffennaf 2017 ennillais y gystadleuaeth stori fer yng Ngwyl Frome gyda'r stori, The Jugs Stay with the Dresser. Yn Awst 2017 llwyddais ddod o hyd i gyhoeddwr ar gyfer fy nofel hanesyddol am Gymro sy'n chwarae rhan allweddol yn rhyfel cartref Chile yn 1891. Cyhoeddir My Beautiful Imperial yn Rhagfyr 2017 gan Victorina Press.

Delwedd adnabyddus i deuluoedd fferm - a familiar image for farming families

Delwedd adnabyddus i deuluoedd fferm - a familiar image for farming families

Rwy'n caru'r llun ma - I love this photo. Fi yn y canol, me in the middle.

Rwy'n caru'r llun ma - I love this photo. Fi yn y canol, me in the middle.

Teulu Brynllynan 2.jpeg
Chwarae ar y 'trailer'. Dim son am i-phones na chyfrifiaduron - playing on the trailer. Before the days of i-phones and computers.

Chwarae ar y 'trailer'. Dim son am i-phones na chyfrifiaduron - playing on the trailer. Before the days of i-phones and computers.

Mam a Dad ar eu diwrnod priodas - Mum and Dad on their wedding day

Mam a Dad ar eu diwrnod priodas - Mum and Dad on their wedding day