BBC Radio Cymru/ BBC Radio Cymru

Roedd yn braf cael fy nghyfweld gan Aled Hughes ar ei raglen radio ar 11 Hydref.

Dyma’r linc i’r rhaglen, ac mae’r darn yn cychwyn tua 1:18:31

https://www.bbc.co.uk/programmes/m0000p00

It was great fun to be interviewed by Aled Hughes on his programme on the 11 October. This is the link to the programme (Welsh language) and the interview starts around 1:18:31

https://www.bbc.co.uk/programmes/m0000p00

Screenshot 2018-10-16 20.26.33.png