Awen Teifi

Fe gafon ni fore da iawn yn Awen Teifi, siop lyfrau Gymraeg Aberteifi, ar Ddydd Sadwrn y Pasg, yn arwyddo llyfrau ac yn sgwrsio ag ambell un am y llyfr. Diolch i bawb alwodd heibio neu a brynodd lyfr. Diolch yn arbennig i Rhian ac Anwen am yr holl help. Anghofion ni'n llwyr dynnu lluniau felly diolch i Paul Phillips am gael defnyddio'r llun hwn.

We had a very good morning at Awen Teifi, Cardigan's Welsh bookshop, on Easter Saturday, signing books and chatting to interested customers. Thank you to everyone who called by or who bought a book. Thank you especially to Rhian and Anwen for all the help. We totally forgot to take photographs so thank you to Paul Phillips for allowing me to use this picture.

Awen Teifi photo 31 March 18.jpg