New Welsh Writing Awards

Thank you to the New Welsh Writing Awards for awarding 2nd prize to 'The Significance of Swans', in the Aberystwyth Prize for dystopian novella. Congratulations to all the shortlisted authors, and in particular the winners, JL George (Aberystwyth Prize) and Peter Goulding (winner of the Rheidol Prize).

Diolch i'r New Welsh Writing Awards am osod 'The Significance of Swans' yn ail yng nghystadleuaeth Gwobr Aberystwyth ar gyfer nofel fer dystopaidd. Llongyfarchiadau i'r awduron eraill ar y rhestr fer, yn arbennig yr ennillwyr, JL George (Aberystwyth Prize) a Peter Goulding (ennillydd y Rheidol Prize).

For more information about the award, click here

Photo courtesy of New Welsh Review

Photo courtesy of New Welsh Review

New%2BWelsh%2BWriting%2BAwards%2Bphoto.jpg