WH Smith Aberteifi/Cardigan

Diolch i WHSmith Aberteifi am y croeso cynnes, ac i bawb alwodd mewn heddi. Wedi cwrdd â nifer o bobl diddorol, ac wedi gwerthu llyfrau i bobl mor bell i ffwrdd a Kent a Denmark!

Thank you to WHSmith Cardigan for the warm welcome, and to everyone who called in today. I met lots of interesting people and sold some books to people from as far away as Kent and Denmark!

Rhiannon%2Byn%2BWH%2BSmith.jpg