Lansiadau yn Y Fenni ac Aberteifi/ Launches in Abergavenny and Cardigan

Y Capel, Stryd y Farchnad, Y Fenni/The Chapel, Market Street, Abergavenny. 7pm nos Wener/Friday evening, 15 Rhagfyr/December 2017.

 

Castell Aberteifi, Aberteifi/Cardigan Castle, Cardigan. 7pm nos Sadwrn, Saturday evening, 16 Rhagfyr/December 2017

 

Os hoffech ymuno a ni, rhowch wybod i fi ar rhiannon@rhiannonlewis.co.uk

If you would like to join us, let me know at rhiannon@rhiannonlewis.co.uk

 

Os nad ydych chi'n gallu cyrraedd y lansiadau, mae modd prynu'r llyfr ar Amazon.

If you're unable to reach the launches, it is possible to buy the books on Amazon.