Lansiad y Fenni - Abergavenny launch

Diolch i bawb ymunodd a ni am noson arbennig yn y Capel, Stryd y Farchnad, Y Fenni ar nos Wener, 15 Rhagfyr. Lluniau gan Leighton Morris.

Thank you to everyone who joined us for a special evening at the Chapel, Market Street, Abergavenny on Friday evening, 15 December. Photographs by Leighton Morris.