Lansiad Aberteifi - Cardigan Launch

Roedden i mor falch i fod nol yn Aberteifi ar y 16eg o Ragfyr. Noson arbennig arall yng nghwmni teulu, cymdogion a hen ffrindiau. Lluniau gan Keith Morris.

It was great to be back in Cardigan on the 16th December. Another lovely evening in the company of family, neighbours and old friends. Photographs by Keith Morris.