Hammond House International Short Story Competition 11 December 2017

It's taken a while to catch up with everything that happened in December! My short story, At a Junction, was awarded third prize in the Hammond House International Short Story competition on the 11th December. Entries were received from all over the world, and it was a great honour to attend the award ceremony in Grimsby. It was the weekend of the snow - hence the big jumper! My story is being published in the anthology, Eternal, which is due out in January 2018. Copies can be bought directly from Hammond House.

Mae wedi cymryd tipyn o amser i ddala lan a phob peth ddigwyddodd yn mis Rhagfyr 2017! Enillodd fy stori fer, At a Junction, y drydedd wobr yng Nghystadleuaeth Ryngwladol Hammond House. Derbyniwyd ceisiadau o'r byd eang. Penwythnos yr eira oedd hi - y rheswm am y siwmper gynnes! Roedd yn anrhydedd mawr cael mynd i'r seremoni wobrwyo yn Grimsby. Bydd y stori yn cael ei chyhoeddi yn y casgliad, Eternal, fydd yn dod allan ym mis Ionawr 2018. Gellir prynu copïau yn syth o Hammond House.