Englynion Jon Meirion Jones

Braint ac anrhydedd oedd derbyn yr englynion hyn oddi wrth Jon Meirion Jones yn ddiweddar. 

It was an honour and a privilege to receive these 'englynion' from Jon Meirion Jones recently. 

 

I gyfarch Rhiannon Lewis ar achlysur cyhoeddi ei nofel gyntaf - 'My Beautiful Imperial' yng Nghastell Aberteifi nos Sadwrn 16eg Rhagfyr, 2017

 

Pur yw ias Valparaiso, - y mae'n rhwym

mewn rhamant a chyffro;

ein braint am forwriaeth bro -

Rhiannon wnaeth olrheinio.

 

Heno, penllanw anian, - llawenydd

a llên dawn Brynllynan;

'rwy'n dyheu, a chreu o'ch rhan

daw rhagor o'r darogan.

 

Jon Meirion Jones yn lansiad Aberteifi. Jon Meirion Jones at the Cardigan launch.   Llun gan Keith Morris. Photograph by Keith Morris.

Jon Meirion Jones yn lansiad Aberteifi. Jon Meirion Jones at the Cardigan launch.

Llun gan Keith Morris. Photograph by Keith Morris.