Ychwanegiad at y clawr / An addition to the cover

My Beautiful Imperial with sticker.jpg

Yn falch dros ben gallu cael ychwanegu hwn at glawr y llyfr. Yn ddiweddar, dewisiwyd y nofel yn un o 20 llyfr a argymhellir gan y Walter Scott Prize Academy. Dewisiwyd llyfrau o bob ran o'r Gymanwlad, ac roedd y rhestr yn cynnwys ennillydd y Booker Prize hefyd!

 

Delighted to be able to add this to the book cover. The novel was recently chosen as one of 20 recommended historical novels by the Walter Scott Prize Academy. Books were chosen from all parts of the Commonwealth and the list included a Booker Prize winner too!