Prynhawn Da - S4C

Screen Shot 2018-05-09 at 17.57.43.png

Wedi mwynhau sgwrsio am My Beautiful Imperial heddiw gydag Owain Gwynedd a Siân Tomos. Es i lawr i stiwdio Prynhawn Da yn Llanelli ar gyfer y rhaglen fyw ar S4C. Wedi cael croeso cynnes. Diolch i Hana am wneud yr holl drefniadau. Mae'r eitem tua 06:00

Enjoyed chatting about My Beautiful Imperial today with Owain Gwynedd and Siân Tomos. I went down to the Prynhawn Da studios for this afternoon's live programme on S4C. Had a warm welcome. Thank you to Hana too for arranging everything. The item is around 06:00.

https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/p065bz41/prynhawn-da-wed-09-may-2018

 

Screen Shot 2018-05-09 at 17.56.07.png
Screen Shot 2018-05-09 at 17.46.33.png
Screen Shot 2018-05-09 at 17.54.51.png

Version with English subtitles HERE