Yn Llyfrgell y Fenni - At Abergavenny Library

Bore braf ddoe yn cwrdd â phobl yn Llyfrgell y Fenni. Had a great morning yesterday meeting people at Abergavenny Library.

Cafon ni gyfle i drafod 'My Beautiful Imperial' ac i edrych ar rai hen luniau sy'n berthnasol i'r ymchwil cefndirol. Dyw pawb ddim yn y llun yn anffodus, ond roedd dau eisoes yn darllen, neu wedi darllen y llyfr. Diolch i Clare a'r staff yno am yr holl help.

We had a chance to talk about 'My Beautiful Imperial' and look at some old photographs relating to the background research. Not everyone's in the photograph unfortunately, but two had either read or were reading the book already. Thank you to Clare and the staff there for all their help.

Abergavenny Library 4.jpg
Abergavenny Library 6.jpg
My Beautiful Imperial with sticker.jpg
Abergavenny Library 5.jpg
Abergavenny Library 3.jpg