Bristol Short Story Prize Longlist

Mae'r stori fer, The Significance of Swans, wedi cyrraedd rhestr hir y Bristol Short Story Prize. Roedd dros 2,000 o ymgeiswyr. Croesi bysedd am y cam nesaf nawr. Gallwch ddarllen mwy am y gystadleuaeth fan hyn.

My short story, The Significance of Swans, has reached the longlist of the Bristol Short Story Prize. There were over 2,000 entries. Crossing my fingers for the next step now. You can read more about the competition here.

Screen Shot 2018-07-11 at 20.11.18.png