Diwrnod Mawr Heddiw / A Big Day Today

Diwrnod mawr heddiw i fi, Steffan Glynn (dylunydd y clawr a mab werth y byd) a Victorina Press. Ar ôl chwe mis o lythyron, galwadau ffôn, ymweliadau ac e-byst oddi wrthyf i a Consuelo Rivera-Fuentes, heddiw fe ymunodd Waterstones Picadilly (siop lyfrau fwyaf Ewrop) â chwmni nodedig Awen Teifi ac Awen Meirion i werthu copïau o 'My Beautiful  Imperial' o'r silffoedd. Tipyn o gamp i wasg fechan annibynnol. Diolch yn fawr i James Gilbert am wneud hyn yn bosib, ac i Joana Suta am ddelio mor urddasol ag awdur oedd wedi cyffroi'n llwyr. Rwy' wedi bod yn ymweld â'r siop ers blynyddoedd, yn ceisio dychmygu sut fyddai'n teimlo i weld fy llyfr ar y silff. Sylwer ar y llyfrau islaw ac uwchben: Hilary Mantel, Hannah Kent...

 

 A big day today for me, Steffan Glynn (cover designer and top son) and Victorina Press. After 6 months of letters, phone calls, visits and e-mails by myself and Consuelo Rivera-Fuentes, today Waterstones Picadilly (the largest book shop in Europe) joined the illustrious company of Awen Teifi ❤️ and Awen Meirion ❤️ in selling actual physical copies of 'My Beautiful Imperial' from their shelves. No small achievement for a tiny independent press. Diolch yn fawr, thank you to James Gilbert for making it possible and Joana Suta for dealing so gracefully with one super excited author. I've been visiting this branch for years, wondering what it would feel like to see my book on the shelf. Notice the books above and below: Hilary Mantel, Hannah Kent...

Waterstones full shelf.jpg
Waterstones shelf Steff 2 choose.jpg
Waterstones Steffan.jpg
Rhiannon Waterstones 12.jpg
waterstones picadilly.jpg