Cymdeithas Ceredigion, 7.30pm 6 Hydref, 2018

Rwy’n edrych ymlaen at noson ddifyr yn trafod cefndir My Beautiful Imperial gyda Chymdeithas Ceredigion ar nos Sadwrn, 6 Hydref. Bydd y cyfarfod yn digwydd yng Nghaffi’r Emlyn, Tan-y-Groes am 7.30pm. Mae croeso i bawb. Os nad ydych chi’n aelod yn barod bydd angen talu £2 mynediad (bargen!) neu beth am ymaelodi am flwyddyn am £5 (bargen arall!).

I’m looking forward to discussing the background to My Beautiful Imperial with the members of Cymdeithas Ceredigion (the Ceredigion Society) on Saturday evening, 6 October. The meeting will take place at the Emlyn Café, Tan-y-Groes at 7.30pm. Everyone is welcome. If you aren’t already a member, you will need to pay £2 entry (bargain!) or why not join for a full year for £5 (another bargain!). This is a Welsh language event.

Image-1 Cymdeithas Ceredigion logo.png