Clwb Hanes y Ferwig - 'My Beautiful Imperial'

We had a great evening at Clwb Hanes y Ferwig on Monday evening, discussing the historical background to ‘My Beautiful Imperial’. It was good to be back at my old primary school in the company of old friends and new. Several people in the audience had already read the novel but even so, I sold 9 books, which I was absolutely delighted about. Thank you, Ferwig, for the warm welcome. Jon Meirion Jones was the very deserving winner of the hardback copy.

Cafon ni noson hwylus iawn yng Nghlwb Hanes y Ferwig ar nos Lun. Roedd yn braf i fod nôl i fy hen ysgol gynradd yng nghwmni hen ffrindiau a newydd. Roedd nifer o bobl yn y gynulleidfa wedi darllen y nofel yn barod, ond er hynny, gwerthais 9 llyfr, oedd yn syndod braf. Diolch i Ferwig am y croeso cynnes. Jon Meirion Jones oedd ennillydd haeddiannol iawn y copi clawr caled.

Ferwig 1.jpg
Ferwig 4.jpg


Ferwig 2.jpg
Ferwig 3.jpg
Ferwig 5.jpg