Brig 'Albion', New Brunswick

Noswaith hwylus iawn Nos Iau diwethaf yn y Grosvenor, Aberteifi, yn trafod mordaith y brig 'Albion' gyda'r hanesydd, Len Davies. Diolch i bawb ddaeth, a diolch i Ann Stokoe am drefnu.

A great evening last Thursday evening at the Grosvenor, Cardigan, discussing the brig 'Albion' with the historian, Len Davies. Thank you to everyone who came, and to Ann Stokoe for arranging.

MSYcbcg5SiaZkm7SYlqv1A.jpg