Albion

Ar y diwrnod hwn, sef 9 Ebrill, 1819, roedd yna gwrdd gweddi ar lannau'r Teifi. Roedd Capten Llewelyn Davies yn paratoi ar gyfer mordaith hir y brig 'Albion' i New Brunswick, Nova Scotia. Rhwng 13 - 23 Ebrill, bydd Cymdeithas Aberteifi yn dathlu dau-ganmlwyddiant mordaith yr allfudwyr o Aberteifi. Gallwch ddod o hyd i amserlen y dathliadau ar y dudalen yma

On this day, 9 April, 1819, a prayer meeting took place on the banks of the river Teifi, Cardigan. Captain Llewelyn Davies was preparing for the long voyage of the brig 'Albion' to New Brunswick, Nova Scotia. Between 13 - 23 April, Aberteifi Society will be celebrating the 200th anniversary of the emigrants' voyage from Cardigan. You can find the full programme of talks and celebrations here

Screenshot 2019-04-09 18.24.01.png